Vadovai

 
 
Direktorė Živilė Dubiskienė
 
Telefonas: (8 37) 38 67 63; mob. tel +370 68356874
El. paštas:  kaunas.zemyna@gmail.com;  zivile.zemyna@gmail.com
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
Mokymosi įstaigos
2013 m. baigė Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultetą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį         laipsnį (specializacija – švietimo vadyba).
2003 m. baigė Šiaulių universitetą, Edukologijos fakultete edukologijos krypties pradinio  ugdymo pedagogikos studijų     programą. Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis  ir mokytojo  profesinė kvalifikacija.
1992 m. baigė Marijampolės aukštesniąją pedagoginę mokyklą, auklėjimo  ikimokyklinėse  įstaigose    specialybę. Suteikta     ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.
Nuo 1992 m. dirba šioje įstaigoje: vienerius metus – auklėtoja, dešimt metų – pradinių klasių mokytoja. Nuo 2003 m. – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Į Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” direktoriaus   pareigas paskirta nuo 2012 m. gruodžio 21 d.
Kvalifikacija
2009 m. suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija. 2015 m. gruodžio 22 d. patvirtinta (pratęsta) penkeriems metams nuo 2016 m. sausio 1 d.
 
                                                               Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nomeda Sasnauskienė
 
Telefonas: (8 37) 38 67 61; mob. tel. +370 68356729;
El. paštas: nomeda.sasnauskiene@kaunozemyna.lt
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
Mokymosi įstaigos
2001 m. baigė Vilniaus aukštesniąją pedagogikos mokyklą, ikimokyklinio ugdymo specialybę.
2003 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, Pedagogikos ir psichologijos fakultetą, edukologijos studijų    programą. Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija.
2003 m. baigė netradicinio ugdymo ilgalaikį seminarą ir įgijo Valdorfo pedagogikos auklėtojos kompetencijas pažymintį sertifikatą.
2006 m. įgijo auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją.
2013 m.   baigė Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultetą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį (specializacija – švietimo vadyba). Įstaigoje dirba nuo 2013 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Kvalifikacija
2015 m. suteikta III vadybos kvalifikacinė kategorija, patvirtinta penkeriems metams nuo 2016 m. sausio 1 d.
 
 
 
  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Gintautas Skersis
                                                               Telefonas: (8 37) 38 67 63; mob. tel. +370 67246101;
                                                               El. paštas: gintautas.skersis@kaunozemyna.lt
                                                               Įstaigoje dirba nuo 2022-04-01.