Vaikų priėmimas

 VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį ,,Žemyna” reglamentuoja Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (Vaikų priėmimo tvarka_2023-03-30) Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=163 arba bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės duomenų tvarkymą, arba Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui. Apie esamas laisvas vietas grupėse, vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją tėvai gali sužinoti  patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

Už vaikų priėmimą atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Nomeda Sasnauskienė (jai nesant dėl svarbių priežasčių, už vaikų priėmimą atsakinga – dokumentų specialistė).  

Priima darbo dienomis nuo 1000 iki 1200 val., ketvirtadieniais nuo  1600 iki 1800 val. Tel. +370 38 67 63, el.p.: zemyna.nomeda@gmail.com

 Atvykstant rašyti prašymo, reikia turėti vaiko gimimo liudijimą, tėvo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Prieš pradedant lankyti lopšelį-darželį, būtina pateikti (esveikata.lt duomenų bazė) Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, kurį užpildo šeimos gydytojas.

Vaiko priėmimas į Kauno lopšelį-darželį ,,Žemyna” įforminamas dvišale sutartimi.

Jei vaikas per mėnesį be pateisinamos priežasties neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma. Raštišką tėvų prašymą dėl atsisakymo lankyti lopšelį-darželį galima parašyti ne tik atvykus į įstaigą, bet ir elektroniniu paštu nurodant vaiko vardą, pavardę, gimimo datą.