Viešųjų pirkimų taisyklės

SUTARČIŲ VIEŠINIMAS 

2023 M.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA” 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2022 M.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA” 2022 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA” 2022 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2021 M.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA” 2021 M. PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS – PREKĖS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA” 2021 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2020 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA” 2020 M. PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS – PASLAUGOS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA” 2020 M. PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS – PREKĖS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA” 2020 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2019 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA’ 2019m. PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS – DARBAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA’ 2019m. PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS – PREKĖS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA’ 2019m. PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS – PASLAUGOS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ŽEMYNA 2019 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2018 m.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 metų metinis pirkimų planas

2017 m.

2017 m. pirkimai

2017 metų metinis pirkimų planas

Viešųjų pirkimų registras

Įvykdytų viešųjų pirkimų suvestinė2016 m.

Įvykdytų pirkimų suvestinė (prekės)

Įvykdytų pirkimų suvestinė (paslaugos)

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Metinis viešųjų pirkimų planas 2015 metams

Raštas dėl kainų skelbimo 2

Raštas dėl kainų skelbimo

Maisto produktų kainos