Patalpų nuoma

NUOMOJAMOS PATALPOS

 

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas (data ir laikas)
1. Valgykla “Robotikos akademija” 17,64 Robotikos būrelio užsiėmimai 83,33 Eur (be PVM) Penktadieniais – 15:30 – 17: 45 val.
2.  Valgykla Mokymo centras “iCAN”     17,64 Anglų k. užsiėmimai   50 Eur (be PVM) Antradienis – 16:00-17:00 val.

Ketvirtadieniais – 16:00 – 17:00 val.