Įstaigos taryba

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“ TARYBA

2022–2023 M. M.

1. Sandra Virbašienė Mokytoja Pirmininkė
2. Raminta Jakštienė Dokumentų specialistė Sekretorė
3. Nomeda Sasnauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
4. Daiva Kilikevičienė Mokytoja Narė
5. Džiuljeta Janina Kazlauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Narė
6. Neringa Vaitkūnaitė-Lopetienė Tėvų atstovė Narė
7. Tomas Slausgalvis Tėvų atstovas Narys