Įstaigos taryba

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“ TARYBA

2023–2024 M. M.

1. Sandra Virbašienė Mokytoja Pirmininkė
2. Karolina Žemaitytė Dokumentų specialistė Sekretorė
3. Nomeda Sasnauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
4. Daiva Kilikevičienė Mokytoja Narė
5. Džiuljeta Janina Kazlauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Narė
6. Simona Rmanauskienė Tėvų atstovė Narė
7. Tadas Čiužas Tėvų atstovas Narys