Vaiko gerovės komisija

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2021–2022 M. M. 

1. Nomeda Sasnauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Sandra Virbašienė Mokytoja ekspertė Pirmininko pavaduotoja
3. Laimutė Armanavičienė Mokytoja metodininkė Narys
4. Daiva Kilikevičienė Mokytoja metodininkė Narys
5. Ramunė Dobrovolskienė Psichologė Narys
6. Kristina Abraitienė Logopedė Narys
7. Loreta Pajaujienė Vyresnioji meninio ugdymo (šokis) mokytoja Narys
8. Deimantė Saveikytė Logopedė Narys

Komisijos sekretorė – Rima Milčiuvienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas_2017

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas_2017-09

VGK SUSĖTIS 2019-2020 M. M.

Informacija tėvams