Vaiko gerovės komisija

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2023–2024 M. M.

1. Nomeda Sasnauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Sandra Virbašienė Mokytoja ekspertė Pirmininko pavaduotoja
3. Dovilė Lietuvnikė Psichologė Narė
4. Laimutė Armanavičienė Mokytoja metodininkė Narė
5. Daiva Kilikevičienė Mokytoja metodininkė Narė
6. Loreta Pajaujienė Vyresnioji meninio ugdymo (šokis) mokytoja Narė
7. Milda Urbanavičienė Mokytoja metodininkė Narė
8. Laura Butkutė Socialinė pedagogė Narė
9. Jogilė Valčiukaitė-Dieninė Logopedė Narė

Komisijos sekretorė – Rima Milčiuvienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas_2017

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas_2017-09

Informacija tėvams