Vaiko gerovės komisija

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2022–2023 M. M.

1. Nomeda Sasnauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Sandra Virbašienė Mokytoja ekspertė Pirmininko pavaduotoja
3. Laimutė Armanavičienė Mokytoja metodininkė Narė
4. Daiva Kilikevičienė Mokytoja metodininkė Narė
5. Ramunė Dobrovolskienė Psichologė Narė
6. Kristina Abraitienė Logopedė Narė
7. Loreta Pajaujienė Vyresnioji meninio ugdymo (šokis) mokytoja Narė
8. Deimantė Saveikytė Logopedė Narė
9. Justina Builienė Specialioji pedagogė Narė
10. Milda Urbanavičienė Mokytoja metodininkė Narė
11. Paulina Milčiūtė Mokytoja Narė

Komisijos sekretorė – Rima Milčiuvienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas_2017

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas_2017-09

VGK SUSĖTIS 2019-2020 M. M.

Informacija tėvams