Mokytojų taryba

                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                  Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ direktoriaus

                                                                                                                                                                     2022 m. rugsėjo 1 d.  įsakymu Nr. V – 78

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“

MOKYTOJŲ TARYBA

2022-09-01

1. Dubinskienė Živilė Direktorė Pirmininkė
2. Sasnauskienė Nomeda Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sekretorė
3. Abraitienė Kristina Logopedė Narė
4. Armanavičienė Laimutė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
5. Barysienė Lina Vyresnioji meninio ugdymo (muzika) mokytoja Narė
6. Builienė Justina Spec. pedagogė, logopedė Narė
7. Dobrovolskienė Ramunė Psichologė, III Narė
8. Gečaitė Viktorija Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
9. Gervytė Genė Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
10. Grikietė Rūta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
11. Jurkšienė Rimutė Danutė Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
12. Kilikevičienė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
13. Latvėnienė Gintarė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
14. Mickevičienė Aldona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
15. Mikašauskienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
16. Milčiūtė Paulina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
17. Milčiuvienė Rima Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
18. Pajaujienė Loreta Vyresnioji meninio ugdymo (šokis) mokytoja Narė
19. Sagatienė Gerda Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
20. Saveikytė Deimantė Logopedė Narė
21. Šaparnienė Dovilė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
22. Urbanavičienė Milda Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
23. Varanauskienė Ilona Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
24. Virbašienė Sandra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė Narė