Mokytojų taryba

                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                  Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ direktoriaus

                                                                                                                                                                     2023 m. rugsėjo 1 d.  įsakymu Nr. V – 92

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“

MOKYTOJŲ TARYBA

2023-09-01

1. Dubinskienė Živilė Direktorė Pirmininkė
2. Sasnauskienė Nomeda Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sekretorė
3. Armanavičienė Laimutė Priešmokyklinio ugdymo m Narė
4. Baltaduonytė Gerda Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
5. Barysienė Lina Vyresnioji meninio ugdymo (muzika) mokytoja Narė
6. Gečaitė Viktorija Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
7. Gervytė Genė Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
8. Jurkšienė Rimutė Danutė Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
9. Kilikevičienė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
10. Krivickienė Paulina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
11. Latvėnienė Gintarė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
12. Milčiuvienė Rima Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
13. Pajaujienė Loreta Vyresnioji meninio ugdymo (šokis) mokytoja Narė
14. Ramanauskienė Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
15. Sagatienė Gerda Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
16. Urbanavičienė Milda Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
17. Vaitekūnaitė Rima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
18. Valčiukaitė-Dieninė Jogilė Logopedė Narė
19. Varanauskienė Ilona Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
20. Virbašienė Sandra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė Narė