Projektinė veikla

Laimėtas Europos Sąjungos projektas

Teikta paraiška bei laimėtas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas “Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui”.

Projekto tikslas – sukurti darbo modelį, kurį taikant visiems vaikams būtų teikiamas efektyvesnis, individualius poreikius atitinkantis ugdymas (įsteigiant papildomą auklėtojo padėjėjo etatą). Tai palengvintų specialiojo ugdymo vaikų integraciją į bendrojo lavinimo grupes.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Kauno lopšeliu-darželiu „Saulutė“, Kauno lopšeliu-darželiu „Giliukas“, Kauno lopšeliu-darželiu „Žemyna“ ir Prienų rajono Išlaužo pagrindine mokykla.