Tradicijos

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽEMYNA” TRADICIJOS:

 1. Šventinis rytmetis Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
 2. Užgavėnės.
 3. Jurginės lauko aplinkoje “Jurgi, Jurgeli, prikelk žemelę…”.
 4. Kūrybinė akcija Motinos dienai paminėti.
 5. Šeimos šventės “Šeima – gyvybės medis”.
 6. Atsisveikinimas su darželiu “Žemynos takeliu”.
 7. Sveikatos stiprinimo savaitės.
 8. Prevencinio ugdymo savaitės.
 9. Mokslo metų pradžios paminėjimas “Į Žemynos sodelį”.
 10. Rudens sambaris bendruomenei (Mykolinės).
 11. Advento vakarai su šeimomis.
 12. Labdaros akcijos.