Mokytojų atestacijos komisija

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

2022–2023 M. M.

1. Nomeda Sasnauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Aldona Mickevičienė Mokytoja metodininkė Sekretorė
3. Laimutė Armanavičienė Mokytoja metodininkė Narė
4. Daiva Kilikevičienė Mokytoja metodininkė Narė
5. Milda Urbanavičienė Mokytoja metodininkė Narė
6. Sandra Virbašienė Mokytoja ekspertė Narė
7. Audronė Bukmanaitė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narė