Mokytojų atestacijos komisija

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

2019–2020 M. M.

1. Nomeda Sasnauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Aldona Mickevičienė Auklėtoja metodininkė Sekretorė
3. Laimutė Armanavičienė Auklėtoja metodininkė Narė
4. Daiva Kilikevičienė Auklėtoja metodininkė Narė
5. Ilona Varanauskienė Vyresnioji auklėtoja Narė
6. Sandra Virbašienė Auklėtoja ekspertė Narė
7. Audronė Bukmanaitė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narė