Mokytojų atestacijos komisija

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

2023–2025 M. M.

1. Živilė Dubinskienė Direktorė Pirmininkė
2. Nomeda Sasnauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
3. Laimutė Armanavičienė Mokytoja metodininkė Narė
4. Daiva Kilikevičienė Mokytoja metodininkė Sekretorė
5. Milda Urbanavičienė Mokytoja metodininkė Narė
6. Sandra Virbašienė Mokytoja ekspertė Narė
7. Audronė Bukmanaitė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narė