Istorija

ĮSTAIGOS ISTORIJA

  1982 m. įsteigtas Kauno miesto 8-tasis vaikų lopšelis-darželis. 1992 m. reorganizuotas į 8-tąją pradinę mokyklą-darželį. 1994 m. 8-ajai pradinei mokyklai-darželiui suteiktas vardas ŽEMYNA. 1996 m. dvi klasės ir viena darželio grupė pradėjo dirbti M. Montessori metodu.  1998 m. bendruomenė įsijungė į tarptautinę “Gera pradžia” ugdymo programą. 1999 m. priimti į Kauno miesto sveikatos stiprinimo programą “Sveikas darželis” su programa  “Sveika mityba”. 2002 m. įtraukti į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Nuo 2005 m. dalyvaujama Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos želmenėliai“ veikloje. 2008 m. darželis-mokykla reorganizuotas į lopšelį-darželį. 2008 m. įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia  mokykla su programa „Sveikata – didžiausias turtas“. 2013–2017 m. sveikatos stiprinimo veikla buvo tęsiama, įgyvendinta sveikatos stiprinimo programa “Sveiki nuo vaikystės”. 2018–2022 m. įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa “Sveikata ir ekologinė darna”. Kita svarbi įstaigos veiklos kryptis – etninės kultūros plėtra. Sėkmingai gyvendinta “Kauno lopšelio-darželio “Žemyna etninės kultūros 2017-2019 metų programa”, suformuotos tradicijos. 2020–2022 m. įgyvendintas projektas, finansuojamas iš ES socialinio fondo lėšų, “Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui”. Šiuo metu įstaigos darbo kryptys yra M. Montessori pedagoginė sistema (2 grupės) ir “Gera pradžia” ugdymo metodas (8 grupės). Įgyvendinama Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” ikimokyklinio ugdymo programa, bendroji priešmokyklinio ugdymo programa bei Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” 2023–2028 metų sveikatos stiprinimo programa “Sveikata ir darnus vystymasis”.