Istorija

ĮSTAIGOS ISTORIJA

  1982 m. įsteigtas Kauno miesto 8-tasis vaikų lopšelis-darželis. 1992 m. reorganizuotas į 8-tąją pradinę mokyklą-darželį. Reorganizavus 8-ąjį lopšelį-darželį į darželį-mokyklą, buvo sudarytos sąlygos 44-tos vidurinės mokyklos (dabartinė Kazio Griniaus vidurinė mokykla) mokiniams mokytis vienoje pamainoje. Buvo sukomplektuota 10 pradinių klasių ir 1 darželio grupė. 1994 m. 8-ajai pradinei mokyklai-darželiui suteiktas vardas ŽEMYNA. 1996 m. dvi klasės ir viena darželio grupė pradėjo dirbti M.Montessori metodu. 1997 m. pradėtas vykdyti tarptautinis ekologijos projektas “Baltijos jūra”. 1998 m. bendruomenė įsijungė į tarptautinę “Gera pradžia” ugdymo programą. 1999 m. priimti į Kauno miesto sveikatos stiprinimo programą “Sveikas darželis” su programa  “Sveika mityba”. 2002 m. įtraukti į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Nuo 2005 m. dalyvaujama Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos želmenėliai“ veikloje. 2008 m. darželis-mokykla reorganizuotas į lopšelį-darželį. 2008 m. įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia  mokykla su programa „Sveikata – didžiausias turtas“. 2013–2017 m. sveikatos stiprinimo veikla buvo tęsiama, įgyvendinta sveikatos stiprinimo programa “Sveiki nuo vaikystės”. Šiuo metu įgyvendinama 2018-2022 m. sveikatos stiprinimo programa “Sveikata ir ekologinė darna”. Kita svarbi įstaigos veiklos kryptis – etninės kultūros plėtra. Sėkmingai gyvendinta “Kauno lopšelio-darželio “Žemyna etninės kultūros 2017-2019 metų programa”, suformuotos tradicijos. Nuo 2020 m. dalyvaujama projekte “Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui”. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.