Išskirtinumas

 IŠSKIRTINUMAS 

  • Tenkinami Kauno miesto tėvų poreikiai pasirenkant į vaiką orientuoto ugdymo (“Gera pradžia”, montesori) metodus.
  • Remiantis ilgamete patirtimi organizuojama sveika mityba.
  • Įgyvendinus “Kauno lopšelio-darželio “Žemyna” etninės kultūros plėtros 2017–2019 metų programą”, suformuotos etninės kultūros ugdymo(si) tradicijos.
  • Įgyvendinama 2018–2022 metų sveikatos stiprinimo programa “Sveikata ir ekologinė darna”.
  • Nuo 2020 m. dalyvaujama projekte “Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui” (finansuojama iš Europos socialinio fondo).
  • Estetiškos ir funkcionalios vidinės ir išorinės erdvės.
  • Geras mikroklimatas, motyvuoti pedagogai.