Grupės

Kauno lopšelyje-darželyje „Žemyna“ veikia 10 grupių:

 • 2 – ankstyvojo amžiaus (2–3 m.);
 • 6 – ikimokyklinio amžiaus (3–5 m.);
 • 2 – priešmokyklinio amžiaus (5–6 m.).

Įstaiga dirba:

700–1900 val. – 2 grupės (1- lopšelio, 1 – ikimokyklinio amžiaus)

730–1800 val. – 8 grupės

Dirbama taikant į vaiką orientuotus ugdymo metodus – montesori (dirba 2 ikimokyklinio amžiaus grupės) bei „Gera pradžia“ (8 grupės).

ANKSTYVOJO AMŽIAUS GRUPĖS

„JAVINĖ“ (2–3 m.) Grupės darbo laikas: 700–1900 val. Ugdymas organizuojamas pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą, taikant į vaiką orientuotą „Gera pradžia“ metodą.

„VAKARĖ“  (2-3 m.) Grupės darbo laikas: 7ºº–18ºº val. Ugdymas organizuojamas pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą, taikant į vaiką orientuotą „Gera pradžia“ metodą.

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖS (3–5 m.)

„GUBOJA“ Grupės darbo laikas: 730–1800 val. Ugdymas organizuojamas pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą, taikant į vaiką orientuotą „Gera pradžia“ metodą.

„AUŠRINĖ“ Grupės darbo laikas: 730–1800 val. Ugdymas organizuojamas pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą, taikant į vaiką orientuotą „Gera pradžia“ metodą.

„GABIJA“ Grupės darbo laikas: 730–1800 val. Ugdymas organizuojamas pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą, taikant į vaiką orientuotą Montesori metodą.

„MEDEINA“ Grupės darbo laikas: 700–1900 val. Ugdymas organizuojamas pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą, taikant į vaiką orientuotą Montesori metodą.

 „UPYNA“ Grupės darbo laikas: 730–1800 val. Ugdymas organizuojamas pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą, taikant į vaiką orientuotą „Gera pradžia“ metodą.

„MĖLETĖLĖ“ Grupės darbo laikas: 730–1800 val. Ugdymas organizuojamas pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą , taikant į vaiką orientuotą „Gera pradžia“ metodą.

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ

„SAULĖ“ Grupės darbo laikas: 730–1800 val. Ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014), taikant į vaiką orientuotą „Gera pradžia“ metodą.

„AUSTĖJA“ Grupės darbo laikas: 730–1800 val. Ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014), taikant į vaiką orientuotą „Gera pradžia“ metodą.

UGDYMOSI APLINKOS

UGDYMO METODAS ,,GERA PRADŽIA’’

Visa grupės aplinka priklauso vaikams ir atspindi jų kultūrą bei pomėgius. Baldų išdėstymas formuoja saugumo įgūdžius, reguliuoja triukšmo lygį, užtikrina vaikų vystymosi stebėjimą.

Visos priemonės ir įrengimai grupėje telkiami centruose.

Veiklos centrai ugdo:

 • Patyrimą (vaiko kūrybą lemia patirtis, nes bet kuris kūrybos procesas yra akistata su savo patirtimi, o jos trūkstant, vaikas negali pakankamai išreikšti savęs);
 • Kalbos ugdymą ir pažinimą;
 • Bendravimo ir tarpusavio santykių, bei kultūringo elgesio įgūdžius;
 • Emocinius jausmus;
 • Regėjimo, lytėjimo, rankų koordinaciją (dalyvauja įvairūs receptoriai);
 • Saugumo, atsargumo pojūčius (aštrūs daiktai, įvairūs prietaisai);
 • Matematinius vaizdinius (forma, dydis, kiekis, spalva);
 • Gamtos mokslų ir reiškinių eksperimentavimą.

Kiekviename veiklos centre yra gausybė priemonių, kurias vaikai gali kūrybingai naudoti. Veiklos centrų ribos aiškiai pažymimos.

 

M. MONTESSORI PEDAGOGINĖ SISTEMA

„Vaikas yra žmogaus formuotojas, jo kūrėjas, jis kuria pats save nepaliaujamo veiklumo dėka. Vaiko dvasia turi rasti aplinkoje reikalingas paskatas- priemones.“ (Marija Montessori)

Pedagogas tokioje aplinkoje kuria netiesioginius vaiko ugdymo kelius atitinkančius jo sugebėjimus.

Pedagogas bendradarbiauja su tėvais, kad vaikas montesorinėje aplinkoje patirtų ir psichologinio saugumo jausmą.

Aplinka pritaikyta atitinkamo amžiaus tarpsnio asmens ugdymosi reikmėms ir sudaro galimybę vaikui individualiai rinktis pageidaujamą veiklą, tenkinti savo poreikį tyrinėti, veikti, pažinti, judėti, puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, įgyvendinti sociokultūrinius-bendravimo, estetinius, tautinius, dorovinius, bręstančios asmenybės interesus.

Struktūruota, paruošta aplinka – daiktai ir priemonės atitinka vidinius vaiko poreikius ir skatina atskleisti jo aktyvumą. Paruoštoje aplinkoje užtikrinamas paties vaiko kelias nuo pojūčių iki suvokimo.