Bendrosios žinios

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽEMYNA“

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis.

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos juridinio asmens kodas: 191633867.

Mokomoji kalba: lietuvių.

V I Z I J A – saugi, pokyčiams ir naujovėms atvira bendruomenė, orientuota į kiekvieno vaiko individualių gebėjimų puoselėjimą, pagarbios, atviros ir dialogiškos asmenybės ugdymą. Lopšelis-darželis “Žemyna” – moderni, asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti, etninės kultūros, sveikos gyvensenos ir ekologinės darnos pagrindu sukurta ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

M I S I J A – teikti kiekvieno vaiko poreikius ir galias atliepiantį holistinį ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, taikant “Gera pradžia” ir M.Montessori pedagoginėms sistemoms būdingus principus. Užtikrinti psichologinį ir fizinį saugumą, vaiko kompetencijų brandą, sėkmingą pasirengimą mokyklai. Sukurti jaukią, saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką.

KONTAKTAI:

Adresas: Kalniečių g. 257, LT-49336 Kaunas

El. paštas:  kaunas.zemyna@gmail.com

Telefonas/faksas: (8 37) 38 67 63, tel. (8 37) 38 67 61

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS:

Direktorė Živilė Dubinskienė

Tel. (8 37) 38 67 63, el. paštas:  kaunas.zemyna@gmail.com

Darbo laikas:

I, III  9ºº – 17³º val. Pietų pertrauka: 13ºº – 13³º val.;

II, IV, V – 8ºº- 16³º val. Pietų pertrauka: 12ºº – 12³ºval.;