Išorinis vertinimas

  Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados:

2019-02-15 VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Paramos kontrolės skyrius pagal „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programą atliko pateiktų dokumentų patikrą. Agentūrai pateikti dokumentai teisingi ir laikantis programos vykdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

2019-02-28 Kauno valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba atliko planinį patikrinimą (patikros aktas Nr. 33VĮP-116). Tikrinimo metu nustatyti pažeidimai – užtikrinti, kad būtų naudojami plastiko dubenys tinkami sąlyčiui su maistu ir tinkamai užsandarinti nuotekų trapus – pašalinti.

2019-04-29 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento atlikto patikrinimo (patikrinimo aktas Nr. 2-12 15.3.2)PA-2844) metu nustatytas pažeidimas – neatliktas vaikų žaidimo aikštelės metinis įvertinimas. Pažeidimas pašalintas – Nacionalinis kontrolės centras INSPEKTUM  atliko vaikų žaidimo aikštelių kontrolę, trūkumai (neatitiktys) šalinamos.

2019-10-29 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas atliko užkrečiamosios ligos epidemiologinę diagnostiką, kurios metu (patikrinimo aktas Nr. 2-13 16.3.3.)PA-8106) nusižengimų nenustatyta.