Priešmokyklinis ugdymas

Titulinis / Cause / Priešmokyklinis ugdymas
[totaldonations-progress-bar campaign="trust" button="yes" button_text="DONATE NOW"]

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas remiantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014). Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgia į grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas rugsėjo mėnesį, pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį, parengia mokslo metų ugdomosios veiklos planą.