Ugdymo metodai

Titulinis / Cause / Ugdymo metodai
[totaldonations-progress-bar campaign="trust" button="yes" button_text="DONATE NOW"]

„GERA PRADŽIA“ METODAS

 

Projekto “Gera pradžia” metodika parengia, įvertina ir skatina plėtoti tuos sugebėjimus, kurie būtini žmogui greitai besikeičiančiais laikais: priimti ir įtakoti pokyčius, kritiškai mąstyti, sugebėti rinktis, mokėti surasti ir spręsti problemas, būti kūrybingu, sumaniu.

Pagrindiniai metodo “Gera pradžia” bruožai:

 • sąlygų vaikų ugdomajai ir mokomajai veiklai sudarymas;
 • vaiko ugdymo, atsižvelgiant į jo asmenybę ir amžių, individualizavimas;
 • vaiko veiklos ir mokymosi būdų pasirinkimo laisvė;
 • vaikų veikla mažose grupėse įvairiai veikiant ir eksperimen­tuojant su ugdymo priemonėmis, bendraujant su vienmečiais ir suaugusiais;
 • vaiko stebėjimai ir duomenų apie jo pažangą rinkimas;
 • vaiko raidos vertinimo sistemos panaudojimas individua­lizuo­jant ugdymą;
 • darželio, mokyklos ir šeimos bendravimas ir bendradarbiavimas.

 

 

 

 

 

 

 

MONTESORI METODAS

“Laisvo apsisprendimo principas atitinka vaiko prigimtį” (M.Montessori)

 • Montesori mokymo sistema yra kartu ir vaiko augimo filosofija, ir būdas sėkmingai vadovauti tam augimui.
 • Montesori mokymas yra pagrįstas vaiko besivystančiomis reikmė­mis ir konstruktyviai paruošta aplinka.
 • Šis metodas leidžia pilnai pasinaudoti savo paties motyvacija, vaiko galimybe vystyti savo paties gabumus.
 • Mokymo metodas yra netiesioginis – aktyviai veikiama ta kryptimi, kurią nurodė vaikas, ir ieškoma būdų padėti vaikui pasiekti tikslą.
 • Vaikas gali laisvai judėti grupėje bei klasėje, tyliai kalbėtis su kitais vaikais, dirbti su bet kokia priemone, kurios tikslą jis supranta, ar paprašyti pedagogės supažindinti jį su nauja medžiaga.
 • Pedagogė dirba individualiai su vaikais, supažindina su medžiaga. Svarbiausia jos užduotis – paruošti aplinką, skatinančią vaiko augimą, ste­bėti kiekvieną vaiką, esant būtinybei padėti jam.
 • M.Montessori filosofijos tikslas: “Savęs ir aplinkos tobulinimas pa­keliui į visuotinai darnią bendruomenę, kurios pagrindinis dėsnis – MEILĖ”.